“Ik heb veel ervaring met proces-, project- en programmamanagement en ben uitstekend in staat om mens en resultaat aan elkaar te verknopen. Mijn aanpak is gericht op het bereiken van de gewenste doelstellingen in een complex krachtenveld van diverse stakeholders, belangen en posities.”

Als regisseur zorg ik voor focus door hoofd- en bijzaken goed te scheiden en het proces zo in te richten dat recht wordt gedaan aan de onderlinge relaties en verwachtingen. Mijn kracht ligt in het openlijk zoeken naar de dialoog. Daarbij bied ik ruimte aan alle partijen om zo tot een gezamenlijk gedragen standpunt te komen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door bekendheid en betrokkenheid met de materie, een open evenwichtige stijl van communiceren en af en toe een relativerende lach. Daarbij krijgen zowel de harde als de zachte kanten van de opgave voldoende aandacht. Door deze opstelling ben ik zeer succesvol in het bereiken van gedragen resultaten.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken