“Wat mij intrigeert is hoe je mensen in beweging krijgt om samen tot resultaat te komen. De meeste opgaven begin ik met de ‘harde’ kant: het doorlichten van de organisatie die constateert dat de gewenste resultaten niet worden gehaald binnen de gestelde parameters van tijd, geld en kwaliteit. Maar minstens zo belangrijk vind ik de ‘zachte’ kant, de mens, omdat ik ervan overtuigd ben dat alleen daar de sleutel tot succes ligt.”

Het is de kunst deze beide kanten met elkaar te verbinden. Daarbij hebben achterliggende waarden als taakvolwassenheid, professionaliteit en leiderschap mijn bijzondere aandacht. Het is mijn passie om hieruit een samenwerking te creëren waarbij de ambities van het individu op logische wijze samengaan met de doelstellingen van de organisatie.

Ik beschouw mijn opdracht als geslaagd als ik mezelf overbodig maak door enerzijds actief kennis, technieken en vaardigheden over te dragen en anderzijds door het team zoveel vertrouwen en overtuiging van eigen kunnen mee te geven, dat het op eigen kracht zijn weg in de organisatie kan vinden en de gewenste resultaten op professionele wijze weet te behalen.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken