“Voor mij is het vertrekpunt de mens met zijn kennis en kunde, ambities en dromen, beperkingen en zwakheden. In een effectieve samenwerking ligt mijn focus op het gezamenlijk bereiken van een gedragen resultaat. Daarbij streef ik naar de optimale kwaliteit binnen de kaders van tijd en geld. Ik merk telkens weer dat deze kwaliteitsgerichte insteek direct ten goede komt aan de inzet van de mensen en als vanzelf bijdraagt aan de verbreding van het draagvlak.”

Mijn werkwijze stem ik af op de situatie. Liefst wil ik in dialoog met de betrokkenen tot verbinding komen. Maar als het nodig is, ga ik door roeien en ruiten om een vastgelopen proces los te trekken en mensen weer in beweging te krijgen. In beide gevallen ben ik gericht op het behalen van het vooraf gestelde resultaat. Ik zet hiervoor vaak mijn creativiteit en inventiviteit in en weet zo ook voor ogenschijnlijk onhaalbare zaken een oplossing te bereiken waar alle partijen achterstaan.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken