“Ik streef in alles wat ik doe naar kwaliteit. Mijn ervaring is dat alleen al dat streven -en vooral het uitdragen daarvan naar de omgeving- de betrokkenen bij een project enthousiast maakt. Dat leidt altijd tot een beter resultaat en genereert bovendien vaak extra energie in het proces. Niet zelden wordt de haalbaarheid van het project daardoor flink vergroot.”

In mijn aanpak leg ik de nadruk op communicatie en het bereiken van breed commitment. In mijn ogen wordt de oplossing voor problemen veelal gevonden in de chemie tussen mensen. Ik laat de betrokkenen zoveel mogelijk in hun waarde en zoek vaak de open dialoog op. Ik doe dat met een aanstekelijk enthousiasme, waardoor een nieuwe, positieve dynamiek ontstaat. Op deze wijze heb ik vastgelopen of moeizaam voortgaande processen regelmatig vlot kunnen trekken.

Naar gelang de specifieke omstandigheden werk ik vanuit een harmonieuze of meer directieve grondhouding. Complexe vraagstukken simplificeer ik, zodat de essentie ervan weer duidelijk wordt en doelgerichter kan worden gezocht naar oplossingen. Alleen al door de simplificatie van het probleem is al een groot deel van de oplossing gevonden.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken