Strategisch herpositioneren

Een samenwerking begint meestal eensgezind. Maar dat hoeft niet altijd zo te blijven. Gaandeweg kunnen de betrokken organisaties behoefte krijgen aan een nieuwe koers, kan de samenwerking vastlopen of is bijsturing van de samenwerking nodig vanwege externe omstandigheden. Ook kan er gedoe ontstaan, omdat er bijvoorbeeld een meningsverschil over de te volgen strategie ontstaat.

In dit soort situaties is het raadzaam om het project tijdelijk stil te leggen voor een strategische herpositionering. Trifaire analyseert met een open en neutrale blik de onderliggende problematiek en reikt scenario’s aan voor oplossingsrichtingen. Ook stellen wij varianten op voor het wijzigen van de samenwerking, zodat deze weer prettig gaat verlopen en succesvol wordt.

Referenties in deze categorie

Eindhoven Herijking citymarketing Eindhoven

Gemeente Eindhoven: Herijking citymarketing Eindhoven

Strategisch herpositioneren

Om Eindhoven sterker te positioneren ten opzichte van andere steden en de kwaliteiten van Eindhoven…

Citymarketing Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem: Citymarketing Gorinchem

Strategisch herpositioneren

De gemeente Gorinchem zet in op een levendige en economisch vitale stad. De binnenstad neemt…

Strategisch herpositioneren

Zorgcentrum: Strategiesessies Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Doorlichten van organisaties, Strategisch herpositioneren

De omgeving waarin Zorgspectrum opereert is dynamisch en complex. Op dit moment vinden er grote…

advisering strategie big data

Eindhoven 365: Advisering strategie big data

Doorlichten van organisaties, Strategisch herpositioneren

Trifaire heeft geadviseerd op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan een meer…

Begeleiding fusieproces

Stichting Lumensgroep Eindhoven en Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio: Begeleiding fusieproces

Duurzame samenwerking, Strategisch herpositioneren

Na een strategische verkenning in opdracht van de beide voorzitters van de Raden van Bestuur…

Strategische advisering Raad van Bestuur

Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio: Strategische advisering Raad van Bestuur

Doorlichten van organisaties, Strategisch herpositioneren

Een door de stichting doorgevoerde organisatiewijziging leidde niet tot de gewenste tevredenheid bij de klanten…

Back To Top
Zoeken