Zorgcentrum: Strategiesessies Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

strategiesessies raad van bestuur en toezicht

De omgeving waarin Zorgspectrum opereert is dynamisch en complex. Op dit moment vinden er grote bewegingen in het maatschappelijk speelveld plaats waarop Zorgspectrum acteert. Als de buitenwereld voortdurend verandert, zal ook Zorgspectrum voortdurend moeten veranderen. Trifaire heeft een aantal bijeenkomsten geleid om meer inzicht te krijgen in verandervermogen (kennen en kunnen) en de veranderbereidheid (geloven en willen), met een accent op de mens, de organisatie en het leiderschap.

Back To Top
Zoeken