skip to Main Content

Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio: Strategische advisering Raad van Bestuur

Strategische advisering Raad van Bestuur

Een door de stichting doorgevoerde organisatiewijziging leidde niet tot de gewenste tevredenheid bij de klanten en medewerkers. Sterker nog: de focus op het verbeteren van de interne organisatie leidde tot minder aandacht voor de medewerkers en cliënten. Trifaire heeft de organisatie doorgelicht en op basis van een gedegen en gedragen analyse concrete en praktische verbetervoorstellen geformuleerd, inclusief een helder en beknopt implementatieplan.

Back To Top
Zoeken