Stichting Lumensgroep Eindhoven en Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio: Begeleiding fusieproces

Begeleiding fusieproces

Na een strategische verkenning in opdracht van de beide voorzitters van de Raden van Bestuur heeft Trifaire de fusie vorm en inhoud gegeven en het procesmanagement gevoerd. Hierbij was aandacht voor de mens in relatie tot de juridische, personele. financiële, fiscale en communicatieve aspecten van de fusie.

Back To Top
Zoeken