skip to Main Content

Gemeente Eindhoven: Herijking citymarketing Eindhoven

Eindhoven Herijking citymarketing Eindhoven

Om Eindhoven sterker te positioneren ten opzichte van andere steden en de kwaliteiten van Eindhoven kenbaar en herkenbaar te maken is in 2010 de citymarketingstrategie geformuleerd ‘Wie kiest, wordt gekozen’, welke vanaf 2012 tot uitvoering is gebracht.

Nu de strategie bijna 10 jaar wordt gevoerd, is het tijd om te evalueren wat de strategie Eindhoven heeft gebracht en op welke wijze een duurzame en effectieve strategie naar de toekomst gevoerd kan worden. Trifaire heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven de evaluatie van de citymarketing verzorgd en de gemeente geadviseerd over een duurzaam vervolg van de strategie.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat anno 2020 het merk Eindhoven zowel nationaal als internationaal sterk op de kaart is gezet en dat de vibes en de onderliggende merkwaarden Technologie, Design en Kennis (TDK) onlosmakelijk verbonden zijn met de stad Eindhoven.

Back To Top
Zoeken