Businessplannen en businesscases

Als u een bepaald doel wilt bereiken, loont het om te weten welke route u hiervoor het beste kunt volgen. Trifaire stelt breedgedragen businessplannen en businesscases op om deze route gestructureerd en efficiënt te doorlopen. Wij vertalen uw doel in strategische, tactische en operationele acties binnen uw organisatie. En als dat nodig is ook buiten de organisatie.

In het businessplan omschrijven we onder meer het gewenste resultaat en de wijze waarop dat het beste behaald kan worden. In de businesscase geven we de financiële haalbaarheid van het businessplan aan, eventueeel aangevuld met een implementatieplan en risicoanalyse.

Referenties in deze categorie

Supervisor vastgoed en exploitatie Van Gogh Brabant

Van Gogh Brabant: Supervisor vastgoed en exploitatie Van Gogh Brabant

Opzetten van businessplannen en businesscases, Proces- en programmamanagment

Het bestuur van Van Gogh Brabant heeft het voornemen om een Vastgoed NV op te…

Kennisontwikkeling

Zorggroep DOH, PoZoB, SGE en DvU: Businessplan Centrum Huisarts en Specialist

Opzetten van businessplannen en businesscases

Zorggroep DOH, PoZoB, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en Diagnostiek voor U hebben medio september 2014 besloten…

Uitvoeringsprogramma glasvezel en innovatie

Stichting Glasvezel Veldhoven: Procesbegeleiding glasvezel Veldhoven

Opzetten van businessplannen en businesscases, Proces- en programmamanagment

Trifaire heeft op basis van een documentenstudie  en gesprekken met de stakeholders een heldere rapportage…

Stichting Eindhoven Marketing: Businesscase natuurkundige sculpturen

Stichting Eindhoven Marketing: Businesscase natuurkundige sculpturen

Opzetten van businessplannen en businesscases

Trifaire heeft in opdracht van Stichting Eindhoven Marketing de haalbaarheid onderzocht om te komen tot…

onderzoek haalbaarheid saemnwerking uitrol glasvezel

Reggefiber BV: Onderzoek haalbaarheid samenwerking uitrol glasvezel

Duurzame samenwerking, Opzetten van businessplannen en businesscases

Trifaire heeft een aantal verkennende gesprekken gevoerd met alle stakeholders om te bezien of een…

Onderzoek breedband infrastructuur

MRE Werkplaats Economische Strategie: Onderzoek breedband infrastructuur

Opzetten van businessplannen en businesscases, Proces- en programmamanagment

De Strategische Agenda van Metropool Regio Eindhoven en de agenda Brainport 2020 leggen het accent…

Back To Top
Zoeken