Reggefiber BV: Onderzoek haalbaarheid samenwerking uitrol glasvezel

onderzoek haalbaarheid saemnwerking uitrol glasvezel

Trifaire heeft een aantal verkennende gesprekken gevoerd met alle stakeholders om te bezien of een verdere samenwerking mogelijk is binnen de verdere uitrol van glasvezelnetwerken. In een rondetafelgesprek is de strategie bepaald die in een beknopte rapportage is aangereikt.

Back To Top
Zoeken