MRE Werkplaats Economische Strategie: Onderzoek breedband infrastructuur

Onderzoek breedband infrastructuur

De Strategische Agenda van Metropool Regio Eindhoven en de agenda Brainport 2020 leggen het accent op het programma Basics: ‘Toplocaties, Vestigingsklimaat, Mobiliteit, Verbinding Stad-Platteland’. De regio wil een stimulerend vestigingsklimaat bieden voor het realiseren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Trifaire heeft in opdracht van MRE Werkplaats Economische Strategie, onderzoek uitgevoerd in 21 gemeenten naar de infrastructuur van breedband.

Back To Top
Zoeken