Zorggroep DOH, PoZoB, SGE en DvU: Businessplan Centrum Huisarts en Specialist

Uitvoeringsprogramma glasvezel en innovatie

Zorggroep DOH, PoZoB, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en Diagnostiek voor U hebben medio september 2014 besloten hun kennis en kunde te bundelen voor het ontwikkelen en exploiteren van het Centrum voor Huisarts en Specialist. Dit centrum biedt een samenhangend zorgaanbod voor huisartsen die behoefte hebben aan een specialistisch meekijkconsult -fysiek of schriftelijk- of aan aanvullende eerstelijns diagnostiek bij de behandeling van hun patiënt. Trifaire heeft in opdracht van deze vier partijen een gedragen businessplan opgesteld, inclusief een businesscase en implementatieplan.

Back To Top
Zoeken