Duurzame samenwerking

In theorie heeft duurzame samenwerking alleen maar voordelen: het resultaat dat de samenwerkende partners bereiken heeft een hogere kwaliteit, kost minder en kent ook minder risico’s. Helaas is de praktijk soms weerbarstig, waardoor de innovatieve krachtenbundeling niet altijd tot het gewenste succes leidt.

Trifaire kent de theoretische modellen en weet bovendien dat de praktijk niet altijd synchroon loopt met de theorie. Voor een werkelijk vruchtbare en duurzame samenwerking zien wij een gezamenlijke visie en solide financiële basis als essentieel. Hierbij is aandacht nodig voor de risicoverdeling en governance, en voor het verankeren van het rendement van de samenwerking. Met onze onafhankelijke aanpak weten wij organisaties en mensen te verbinden om van daaruit samen met u naar een optimaal gedragen resultaat te werken.

Referenties in deze categorie

Erfgoed en herbestemming

Congregatie van de Heilige Geest: Erfgoed en herbestemming

Duurzame samenwerking, Proces- en programmamanagment

De Congregatie van de Heilige Geest, ook wel bekend als de Spiritijnen, heeft Trifaire ingehuurd…

Contract onderhandlingen glasvezelnetwerk

Gemeente Eindhoven: Contractonderhandelingen Glasvezelnetwerk

Duurzame samenwerking

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om een glasvezelnetwerk te realiseren in de hele gemeente.…

onderzoek haalbaarheid saemnwerking uitrol glasvezel

Reggefiber BV: Onderzoek haalbaarheid samenwerking uitrol glasvezel

Duurzame samenwerking, Opzetten van businessplannen en businesscases

Trifaire heeft een aantal verkennende gesprekken gevoerd met alle stakeholders om te bezien of een…

Begeleiding fusieproces

Stichting Lumensgroep Eindhoven en Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio: Begeleiding fusieproces

Duurzame samenwerking, Strategisch herpositioneren

Na een strategische verkenning in opdracht van de beide voorzitters van de Raden van Bestuur…

Back To Top
Zoeken