skip to Main Content

Congregatie van de Heilige Geest: Erfgoed en herbestemming

Erfgoed en herbestemming

De Congregatie van de Heilige Geest, ook wel bekend als de Spiritijnen, heeft Trifaire ingehuurd om het proces van verkoop en herbestemming te organiseren. Trifaire treedt namens de congregatie op als procesgevolmachtigde. Vanuit die positie organiseert Trifaire het proces naar een voldragen en breed gedragen plan dat kan rekenen op medewerking van de gemeentelijke overheid. Dat betekent niet alleen een goed ontwerp en een financieel sluitend plan; ook de vorming van een alliantie met maatschappelijke partijen in de wijk dragen bij aan een uitvoerbaar plan. Trifaire brengt hierin zowel zakelijke als maatschappelijke partners bij elkaar.

Back To Top
Zoeken