Provincie Noord-Brabant: Startnotitie Digitale Agenda van Brabant

Startnotitie Digitale Agenda van Brabant

Trifaire heeft deze startnotitie als kwartiermaker opgesteld en verder verdiept, met een accent op het mede-opstellen van concrete investeringsvoorstellen voor het Breedband Dienstenfonds. Hierbij staan elementen als innovatie, opschaling en standaardisatie, duurzaamheid en solide businessmodellen centraal. De provincie heeft besloten om het gereserveerde budget voor het Breedband Dienstenfonds toe te voegen aan het door de provincie ingestelde innovatiefonds.

Back To Top
Zoeken