Diagnostiek voor U: Module verandermanagement MD-traject

Module verandermanagement MD-traject

De context waarbinnen Diagnostiek voor U opereert, verandert continu. Dit vraagt veel van de inzet van de medewerkers en de inrichting van de processen. In deze module worden een aantal praktische, theoretische noties aangereikt, die direct gekoppeld kunnen worden aan de eigen veranderkundige opgave. Centraal hierbij staan onderwerpen als het veranderresultaat, de veranderstrategie, de bijbehorende interventies en de eigen rol in het denken en doen gedurende het veranderproces.

Back To Top
Zoeken