Stuurgroep BSD: Brainport smart district

Brainport smart district

Trifaire is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Brainport Smart District. Trifaire levert de implementatiemanager voor het project Brainport Smart District en de programmamanager Data & Infrastructuur.

Brainport Smart District wordt een wijk van ca. 1.500 woningen en is gelegen in de gemeente Helmond, meer in het bijzonder in Brandevoort. Op deze plek worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. Een prachtige woonomgeving met een hoge kwaliteit van leven voor haar inwoners. Brainport Smart District wordt zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld van slimme stedelijke ontwikkeling voor de rest van Nederland, Europa en de wereld: de wijk van de toekomst.

De wereldwijde trend van verstedelijking creëert een toename van transport, congestie, afname van de luchtkwaliteit, sociale problematiek, verminderde doorlaatbaarheid van water en gefragmenteerde ecologische zones. De invloed die steden op hun omgeving uitoefenen, hun ecologische footprint, wordt steeds groter. Tegelijkertijd leiden vraagstukken als bevolkingsgroei, klimaatverandering, migratie en schaarste van hulpbronnen tot een luider wordende roep om duurzame ontwikkeling.

De ambitie van Brainport Smart District is om te zoeken naar systematische oplossingen voor het functioneren van een woonwijk waardoor vele van deze uitdagingen kunnen worden aangepakt. Het doel is om grote sprongen voorwaarts te maken richting een nieuwe manier van duurzame ontwikkeling. We maken een transitie naar een bruisende adaptieve wijk met circulaire materialenstromen, sociale verbondenheid en een sterk natuurlijk kapitaal.

Realisatie van de wijk is gepland in de periode 2018-2028.

Back To Top
Zoeken