Gemeente Eindhoven en Stichting City Dynamiek Eindhoven: Midterm review

Stichting CityDynamiek EIndhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting City Dynamiek Eindhoven heeft Trifaire onderzocht in hoeverre de stichting de haar gestelde doelen heeft gerealiseerd. Tevens is nagegaan of -en zo ja, op welke wijze en in welke mate- bijsturing noodzakelijk is. Na het delen van inzichten in een rondetafelgesprek is een eindrapportage aangeboden aan de bestuurders.

Back To Top
Zoeken