Trifaire geeft vorm aan samenwerking

Duurzame samenwerking kent theoretisch alleen maar voordelen: partijen kunnen door samenwerking hun doelen met een hogere kwaliteit tegen lagere kosten en met minder risico’s realiseren. De praktijk is evenwel vaak anders.

Niet elke combinatie van slimme kennis- en kostendeling of innovatie leidt tot het verwachte succes. De hamvraag blijft wat samenwerking oplevert. Wij kennen de theoretische modellen en weten van de weerbarstige praktijk. Het tot bloei laten komen van een duurzame samenwerking vergt een solide financiële basis met aandacht voor de risicoverdeling, governance en borging van het rendement op bestuurlijk, maatschappelijk of financieel vlak.

Duurzame samenwerking moet zorgvuldig ontworpen en gemanaged worden. Wij richten ons in het vormingsproces op de verschillende dimensies van samenwerking, zoals de wisselwerking tussen inhoud, vorm en proces, en het dilemma tussen ratio en emotie. Met onze onafhankelijke aanpak weten wij mensen tot verbinding te bewegen om van daaruit -samen met u- naar een optimaal gedragen resultaat te werken.

Back To Top
Zoeken