skip to Main Content

“Ik ben thuis in de strategie- en beleidsontwikkeling binnen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Mijn opdrachtgevers bied ik effectieve ondersteuning bij opgaven waar deze drie werelden samenkomen. Vaak spelen er bij deze vraagstukken complexe en politiek-bestuurlijke krachtenvelden. Daarom neem ik de tijd voor het concretiseren van de opgave, de doelstellingen daarvan en de gekozen aanpak.”

Ik organiseer het samenspel met de belanghebbenden en borg de randvoorwaarden, zoals de governance, financiering en bemensing. Daarbij ben ik bedreven in het maken van de vertaling naar de uitvoering en de noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie. Ik creëer ruimte voor samenwerking door in de relatie te investeren en onderling vertrouwen op te bouwen. In mijn ogen is dat essentieel voor het realiseren van gezamenlijke ambities.

Omdat ik het grotere geheel wil begrijpen, ben ik analytisch en onderzoekend. Ik sta open voor afwijkende standpunten en invalshoeken, maar wil wel door argumenten en feiten overtuigd worden. Mijn aanpak is motiverend en resultaatgericht. Hierbij ben ik informeel als het kan en formeel als het moet.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken